• Entrepreneurs
Entrepreneurs

Mei Hai        2012-02-28

Mei Hai, General Manager of AE&E Geomicrobial Technologies Inc.

Xue Zhongmin        2012-02-28

Xue is the president of Sinomatech Wind Power Blade Co Ltd.

Du Jinping        2012-02-16

Du Jinping is chairman of Beijing Ecoman Biotech Co Ltd.

Pan Haidong        2012-02-16

Pan Haidong is the founder and CEO of Interactive Encyclopedia.

Yu Ping        2012-01-29

Yu Ping is CEO of Jing-jin Electric (Beijing) Co Ltd.

Wu Hongliu        2012-01-29

Wu Hongliu founded the Beijing Kaining Bioscience Technology Co Ltd.